Zorg/PGB

Met jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen biedt Kiem haar diensten ook graag aan binnen de zorgmarkt. Vaak gaat het bij cliënten met een zorgvraag ten aanzien van opruimen niet om 1 kast, maar is het veelal terug te zien in het hele huis en/of dag-weekstructuur. In maart 2022 heb ik de scholing Hoarding en vervuiling afgerond bij Rino, passend bij casussen waar sprake is van verzameldrang.
Daarnaast is het mogelijk begeleiding te ontvangen om samen structuur en strategieën te implementeren.


Kiem heeft een AGB code en biedt begeleiding aan mensen met een PGB. Daarnaast is het Kiwa keurmerk in de zorg aanwezig en ben ik als sociaal werker ingeschreven bij het Registerplein.  Het is ook voor organisaties mogelijk mij in te schakelen voor het meedenken en/of begeleiden van cliënten. 
Ervaring met PGB via gemeentes Rijen en Tilburg. Ook vanuit letselschadeverzekering.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp aan mensen die door een ziekte of beperking last ondervinden in hun leven. De Wmo ondersteunt hierin zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Ondersteuning via de WMO kent 2 verschillende soorten. Enerzijds de zorg in natura (ZIN), anderzijds het PGB (persoons gebonden budget).  Met een PGB ontvangt de inwoner een bepaald budget, waarmee hij/zij zelf hulp en/of zorg kan inkopen.  Indien je PGB houder bent en gebruik wilt maken van mijn diensten dan is dat mogelijk. 

 

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je vragen? info@kiemorganizing.nl of 06-41743184